Nazaj

Garancijski pogoji

 

Stranka je dolžna priti na menjavo delov do uvoznika oz. montažerja na svoje stroške. Menjava delov ali popravilo okvar se ne izvaja izven sedeža podjetja.

 

Uvoznik STIK trgovina ni dolžan kriti nobenih dodatnih stroškov, razen rezervnih delov, ki so ustrezno uveljavljeni pod garancijskimi pogoji.  Uvoznik ne prevzema odgovornosti za morebitno zamudo dobave rezervnih delov iz tovarne.

 

Garancija ne pokriva stroškov, ki so nastali zaradi okvare opreme in stroškov, ki so povezani z dostavo opreme na pooblaščeni servis.

Garancija na opravljene storitve in vgrajeno pick-up opremo ter ostalo dodatno opremo na pooblaščenem servisu STIK trgovina d.o.o. znaša vsaj 1 mesec, razen če ni pri posameznih artiklih v ceniku ni napisano drugače. Določene nadgradnje imajo garancijo 12 mesecev, nekatere 24 mesecev (odvisno od proizvoda).

 

Garancija zagotavlja brezplačno dobavo in vgradnjo delov na sedežu pooblaščenega servisa, ki so zaradi ugotovljenih napak v materialu neuporabni, ter popravilo poškodovanih, vendar še uporabnih delov, izključujoč potrošni material (olja, tekočine, tesnila…), vzdrževalna dela in mazanje, posege zaradi obrabe, ki so posledica uporabe vozila, posege zaradi nesreč, delovnih pogojev in vožnje, ki niso v skladu z navodili proizvajalca.

 

Če pride pri posameznemu proizvodu do težav, mora stranka pravočasno ukrepati in obvestiti montažerja o morebitnih težavah vsaj v roku 8 dni do 1 meseca. Če pride do težav kasneje pri uporabi proizvoda, veljajo garancijski pogoji, ki so določeni za ta proizvod.

 

Garancija preneha veljati v primeru, da v proizvod posega nepooblaščena oseba oz. nepooblaščen servis.

 

Nadgradnje, ki so zmontirane na robove kesona pick-up vozil vseh znamk, je potrebno pravilno vzdrževati, v nasprotnem primeru garancije ne bo mogoče uveljavljati. Dolžnost stranke je, da preverja obrabljenost tesnil na robovih kesona pick-up vozila. Obrabljenost je odvisna od intezivnosti uporabe pick-up vozila in tresljajev, ki pri tem nastanejo. Stroški menjave tesnil in zaščitne folije so na strani stranke. Tesnila in zaščitne folije spadajo med potrošni material in njihova menjava ne spada pod garancijo. Za morebitne poškodbe na robovih kesona, ki nastanejo zaradi obrabe tesnil in zaščitnih folij ne odgovarjamo. Dolžnost vsake stranke je, da obrabne materiale pravočasno zamenja na pooblaščenem servisu v času garancije.

 

Prav tako garancija ne velja na morebitne težave z zapiranje stranskih ali zadnjih vrat nadgradenj. Stranka mora preverjati stanje nadgradenj in jih redno servisirati, da se ne bi zgodilo, da zataji kljuka ali ključavnica. Nadgradnje, ki so bolj uporabljane pri terenskih vožnjah, so bolj izpostavljene takšnim razglasitvam vrat nadgradnje. Če je nadgradnja nepravilno zmontrirana (npr. če so zadnja vrata nadgradnje pereveč vpeta na zadnjo loputo, potem garancije na zadnje steklo ni).

 

Če pride do okvare ključavnic in gibljivih delov, STIK trgovina d.o.o. ne odgovorarja za takšne okvare in posledice, ki nastanejo zaradi takšnih okvar, ker ti deli niso proizvod podjetja STIK trgovina d.o.o. Če so ključavnice in gibljivi deli še v garanciji, jih STIK trgovina d.o.o. popravi na sedežu podjetja, ne prevzema pa nobene odgovornosti za morebitne nastale stroške zaradi nedelovanja ključavnic in givljivih delov.

Stranka je dolžna redno preverjati, če so pritrdilne sponke oz. vijaki nadgradenj in opreme ustrezno zategnjeni, oz. če je nadgradnja ustrezno pritrjena na kason. Montažer in stranka skupaj pregledata ob prevzemu, če je nadgradnja ustrezno pritrjena na kason pick-up vozila. Odgovornost za kasnejše preverjanje pritrditve nadgradnje je na strani stranke.

 

Če ima nadgradnja popolnoma steklena zadnja vrata, je potrebno paziti, da vozila ne uporablja na ekstremo off road področjih, ker pri velikih tresljajih ali šokih pri vožnji lahko pride do razbitja zadnjih steklenih vrat, za kar proizvajalec ne odgovorja.

Če imajo zadnja steklena vrata poškodbo na robovih, lahko prej pride do razbitja takšnjega stekla ali vrat nadgradnje. Garancije na tako imenovana "samorazbita" stekla ni, ker so vsi proizvodi ustrezno certificirani in pregledani. Če je prišlo do poškodbe stekla kasneje, proizvajalec za to ne odgovarja.

 

Če je električna napreljava izvedena nepravilno, potem garancije ni. Nepravilno urejeni ali prenapeti kabli se lahko poškodujejo. Če je kabel nepravilno urejen po šasiji avtomobila (če se dotika toplih ali ostrih delov), lahko pride do poškodbe vodnikov. Nezadostno pritrjene električne sponke so odgovornost montažerja in ne proizvajalca. Svetujemo lotanje vseh električnih spojev in pravilno izolacijo s kvalitetnimi skrčnimi cevmi in izolirnimi trakovi. V predelih, kjer je električna instalacija izpostavljena (še posebej na podvozju vozila) svetujemo uporabo dodatnih zaščitnih skrčk ali zaščitnih cevi.

 

Garancije na tesnjenje ni. Vse nadgradnje so gibljivi deli in montažer mora skrbno zmontirati nadgradnje in opremo, da bi zagotovil najboljše možno tesnjenje in kvaliteto montaže. Garancija se ne prizna v primeru nepravilne montaže.

 

STIK trgovina d.o.o. ni dolžna opravljati servisov na terenu ali odpravljati napake proizvodov, ki so v garanciji, na terenu. Stranka je dolžna priti na sedež podjetja STIK trgovina d.o.o. na svoje stroške. Prav tako STIK trgovina d.o.o. ni dolžna dati nadomestnega vozila ali pa kriti kakršnekoli druge stroške, ki so povezani z garancijo proizvoda.

 

STIK trgovina d.o.o. se ne zavezuje plačati kakršnihkoli penalov oz. zamudnih zneskov zaradi zamude dobave proizvodov. Roki dobave se določajo sproti in so odvisni od proizvajalcev. Morebitne težave z roki dobave se rešujejo sporazumno s strankami.

STIK trgovina d.o.o. ob montaži proizvoda priloži certifikate in tehnična poročila za vpis v homologacijo. Če proizvajalec nima certifikata za določeno dodatno opremo, potem STIK trgovina d.o.o. ni dolžna sprejeti odgovornost za dostavo certifikata stranki. Odgovornost za certifikat nosi proizvajalec določene opreme oz. stranka, ki se je odločila kupiti takšen proizvod.

 

Vsi proizvodi so skrbno pakirani s strani tovarne. Pred vsakim prevzemom blaga je potrebno morebitne sume na poškodbe poslikati oz. posneti video. Zelo je pomembno, da so dokazi o poškodba narejeni še v času, ko se paketi odpakirajo, da je jasno razvidno, kje je prišlo do morebitnih poškodb pri transportu. Če se proizvajalcu oz. transportu ne podajo zadosti trdni dokazi o nastalih poškodbah, ima proizvajalec oz. transport pravico zavrniti primer.

 

Glede upravičenosti do reklamacije nadgradnje se komunicira direktno s proizvajalcem preko uvoznika. Naše podjetje lahko pomaga pri komunikaciji s proizvajalcem in uvoznikom, ni pa dolžno reševati reklamacij v lastni režiji ali kakorkoli vračati kupnin zaradi morebitnega nezadovoljstva stranke. Ustreznost nadgradnje se potrdi s prevzemom. Kasnejših reklamacij glede ustreznosti nadgradnje ne upoštevamo. Nadgradnje ni mogoče zamenjati z drugo zaradi morebitnega kasnejšega nezadovoljstva. Vsaka nova ali rabljena nadgradnja se proda po načelu videno-kupljeno.

 

Kot zastopnik smo dolžni vzpostaviti kontakt s proizvajalcem, nismo pa odgovorni glede rešitev reklamacij proizvajalca. Če proizvajalec presodi, da reklamacijo prizna, potem proizajalcu pomagamo sprovesti reklamacijo do končne stranke.

Če proizvajalec reklamacije ne prizna po dialogu s končno stranko, potem nismo dolžni na svoje stroške rešiti takšno reklamacijo. Končni stranki se v takšnem primeru omogoči direktna komunikacija s proizvajalcem.

 

V primeru, da spor reklamacije rešuje sodišče, se izvede postopek med stranko in proizvajalcem in ne med nami kot posrednikom pri prodaji, ki proizvoda nismo proizvedli.

 

PICKUPOPREMA

STIK trgovina d.o.o.

Malahorna 14, 2317 Oplotnica

Tel: +386 (0)3 759 2983

GSM1: +386 (0)31 302 687

www.roadranger.si | www.pickupoprema.si

E-poštni naslov: info@pickupoprema.si